ГАВТАХ

Гав суух, ан цав гарах: газар гавтах (газар ан цавтай болох), толь гавтах (толинд дэлгэрэнгүй...

газар гавтах газар ан цавтай болох
толь гавтах толинд цав суух