ГАВЛУУЛАХ

Гаранд нь гав зүүлгэх: гараа гавлуулах (гартаа гав зүүлгэх, гараа гинжээр холбуулах) - Гараа дэлгэрэнгүй... Яриа.