ГАВИЛГАТАЙ
/ хуучирсан /
Арчаа сайтай, арга чадвартай.