ГАВИЛ
/ хуучирсан /

1. Долгион, давалгаа: далайн гавил (далайн давалгаа);


2. [шилжсэн] Үймээн самуун, хөдөлгөөн: дүрсгүйчүүдийн гавил (дүрсгүйчүүдийн үймээн);
3. [шилжсэн] Сэтгэлийн зовлон, түгшүүр, догдлол, тэвдэл.

далайн гавил далайн давалгаа
дүрсгүйчүүдийн гавил дүрсгүйчүүдийн үймээн