ГАВИАТАЙ

1. Гавиа бүхий;


2. Олигтой - Тэр угийн хөрөнгөтэй хүн ч гэсэн өмссөн хувцас нь гавиатай юм алга. Яриа.