ГАВЖ II
/ хуучирсан /

Гав, дөнгө.

Ижил үг:

ГАВЖ I