явган галуу
/ амьтан /
голдуу өмнөд туйлын ойролцоох арлаар сүрэглэн оршдог, нэг метр орчим биетэй, толгой зоо нь хар, элгэн бие нь цагаан, хөл богино, сүүл охор нэг зүйл дэлгэрэнгүй...