ЯВИГНАХ

1. Хүний бусадтай ам уралдан ярих, үргэлжлэн нуршин үглэх: явигнан хэлэлцэх (хүмүүсийн ам уралдаж, дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Нохой үргэлж хуцан гангинах, гаслах.