ЯВУУЛАГЧ

Явуулах, хүргүүлэх, илгээх үйлийг гүйцэтгэгч; явуулсан хүн: захиа явуулагч (захиа илгээгч, захиа дэлгэрэнгүй...