ЯВУУ
/ амьтан /

1. Урт нь хоёр сантиметр, шаравтар цагаан бүрээстэй, далайд орших, зөөлөн биет амьтан;


2. Явууны ясан хуяг, гоёл чимэглэлд хэрэглэнэ.