ЯВЛАГ
/ амьтан /

Байдал шар шувуутай адил боловч бие жижиг, нэг зүйл ууль шувуу: явлаг галуу [амьтан] (явлагийн адил дэлгэрэнгүй...

явлаг галуу явлагийн адил болоод нүд хонхор нэг зүйл халуу мэргэн
явлаг сар нэг зүйл шувуу, загасч явлаг
явлаг элээ ар бие нь бор, толгой, хүзүү, элгэн бие нь цагаан, элээтэй төстэй нэг зүйл махчин шувуу