явлаг элээ
/ амьтан /
ар бие нь бор, толгой, хүзүү, элгэн бие нь цагаан, элээтэй төстэй нэг зүйл махчин шувуу