ЯВГАНАХ

1. Хүн, амьтан нэг газарт олноор хуралдан цугларч бужигналдах: олон хүн явганах (олон хүн нэг дор дэлгэрэнгүй...


2. Хорхой зэрэг олон хөлт амьтны арваганан хөдлөх: хорхой шавж явганах (хорхой шавж арваганан хөдлөх).