ЯВДАР
/ шашин /

Тарнийн дандарын ёсны ном уншихад хэрэглэх хар торгон хив; очирт уяж сор залах үед явдар хөвж чөтгөр шулмыг хөөж байна дэлгэрэнгүй...