ГАВ IV:

гав шав (хурдан хөдөлгөөнтэй, шаламгай, гавшгай), гав шав ажиллах (хурдан шаламгай дэлгэрэнгүй...

гав шав хурдан хөдөлгөөнтэй, шаламгай, гавшгай
гав шав ажиллах хурдан шаламгай ажиллах
гав шав хийсэн хүн хөнгөн, шаламгай хүн
гав хийх гавшгай, шаламгай байх
Ижил үг:

ГАВ I

ГАВ II

ГАВ III:

ГАВ V:

ГАВ VI: