ГААТАЙ II

Авхаалжтай, сэргэлэн.

Ижил үг:

ГААТАЙ I

ГААТАЙ III

ГААТАЙ IV