аарах гаарах
а. Дэндэх, хэтрэх; б. [шилжсэн] Дэмий түйвээх, хэрэлдэн шуугих