гаарсан хүн гараа алдах
хэт даварвал юу ч үгүй хоцрох гэсэн санаа