АСААНЧЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос 1. Гадуурхах, хал зовлон амсуулах - Хүний хүүхдийг асаанчлах хэрэггүй. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй;


2. Хааш яаш хандан эвдэж сүйтгэх ба хайр найргүй үрж бүрэлгэх - Халиу булга, магнаг торго хуучравч хааш яаш асаанчилбал буянгүй болно доо. дэлгэрэнгүй...