БААДАЛ
/ нутгийн аялгуу /

ордос 1. Ооно байн байн ирж малтаж, шээж баадаг газар;


2. Зээр хоноглодог газар - Анчин, өглөөний бүрийгээр зээрийн баадал мярааж гүйсэн. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...