БАЖИГНАХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Баяр хөөртэй ярих, урамтай ярих - Тэр хаа хүрвэл тэндээ бажигнадаг хүн. дэлгэрэнгүй...