БАЙЧ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Бэлэн - Ганзага юмаа байч явъя. Соном. Ордос аман аялгууны дэлгэрэнгүй...