БАЛАСГА
/ нутгийн аялгуу /

ордос Хөхөрч хавдсан байдал - Гуяыг нь хөх халасга болтол нь чимхчихжээ. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.