БАЛБАДАГ
/ нутгийн аялгуу /

ордос 1. Хэмхдэг, жижиг жижиг хэсэг, балбархай;


2. [шилжсэн] Олон жижиг хүүхэд - Тэр айлд нэг олон балбадгууд байна. Том хүн алга аа. Соном. Ордос аман дэлгэрэнгүй...