БАНТРУУ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Бөөрөнхий, бөмбөлөг хэлбэртэй юм: цасан бантруу (бөөгнөрч барьцалдсан цасан дэлгэрэнгүй...