БАШААР
/ нутгийн аялгуу /

ордос Юмны арга ухааныг олсон байдал.