БИЛААЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Дунджаар тэгшитгэн ногдуулах - Алба, амины өр өгцөөг олны дунд бялаалж бодоод яаж болох вэ. дэлгэрэнгүй...