БАТАЙЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Зориуд өө сэв эрэх - Юм болгоныг батайлаад байдаг муу зантай хүн. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.