БАТАЙ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Өө сэв, эмзэг газар - Энэ арвин батайтай газар байна. Соном. дэлгэрэнгүй...