БАРХАГ
/ нутгийн аялгуу /

барга Том гинж, бүдүүн дээс.