БАРААЧ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Барж дуусгах зантай, бүрэлгэгч - Манайд нэг бараач буй, хэчнээн юм байгаад нэмэргүй. дэлгэрэнгүй...