БАНАХ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Холих, хутгах - Онгоцны өвс бордоог нь сайтар банаж байгаад идүүл. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.