БАЛАСГАТАХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Хөхөрч хавдах.