БАЙЧИХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Бэлтгэх, тохируулах: шинэ байчихаар хотод явах (цагаан сарын бэлтгэл базаахаар хот руу дэлгэрэнгүй...