БАЗУУР
/ нутгийн аялгуу /

цахар Гараараа базаж хийсэн юумайн гурилын нэг зүйлийн хоол – Хүн олон жигнүүр цөөн тул базуураа дэлгэрэнгүй... С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.