БАЙСРАН
/ нутгийн аялгуу /

барга Хөл дулаацуулах хөдсөн гутал.