БАДАЙР
/ нутгийн аялгуу /

ордос Бага зэргийн хаван.