БААРТУУ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Үйлдвэрлэл, хөдөлмөрт дагуулан тэргүүлэгч - Чанга баартуу таарвал судсыг чинь сугалж, шөрмөсийг дэлгэрэнгүй... Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.