АТААР
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Нэг эрийн олон эхнэр биесээ дуудах үг.