АХРАХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Айраг тараг хүч ихтэй болох, хахрах.