ЯВУУЛГА

1. Явуулах үйлийн нэр;


2. [шилжсэн] Өөрийн үзэл бодол, ашиг сонирхлыг гүйцэлдүүлэх хэргийг бусдаар хийлгэх, тэрхүү хэрэгт бусдыг түлхэн оруулах явдал, хууран мэхлэх дэлгэрэнгүй...
явуулга хийх а. Залилах, мэхлэх; б. Өөрийн санаа бодлогыг бусдаар дамжуулан хийлгэх
улс төрийн явуулга улс төрийн үзэл бодол явуулах
хорт явуулга хорт үйл ажиллагаа өрнүүлэх
ажил явуулга а. Өөртөө ашигтайгаар бусдыг ятгах үйл хийлгэх нь; б. Ажил хөдөлмөр
арга явуулга өөрийн үзэл бодол, ашиг сонирхлын үүднээс, бусдыг ятгах заль мэх, үйл ажиллагаа
ов явуулга бусдыг хууран мэхлэх ажиллагаа
хэрэг явуулга өөрийн үзэл бодол, ашиг сонирхлын үүднээс бусдыг түлхэн оруулах үйл ажиллагаа