ЯВАХ

1. Хүн, амьтны алхах, зорчих, одох - Явбал хүрнэ, хийвэл бүтнэ, суувал хоцорно. Монгол зүйр цэцэн үг., аажим явах (яаралгүй алгуур удаан зорчих), авч явах (авч одох), агаараар явах (нисэх онгоцоор зорчих), ажилд явах (ажил хөдөлмөр хийхээр одох), амьд явах (эсэн мэнд байх), аянд явах (алсыг зорьж хээрлэн зорчих), анд явах (ан гөрөө хийхээр одох), аяар явах (аажим алгуур одох), барьж явах (гартаа юм авч зорчих), буцаж явах (эргэж одох), газраар явах (нисэх онгоцноос бусад унаагаар зорчих), галт тэргээр явах (галт тэргэнд сууж зорчих), гарч явах (гадагш зорчих), давхин явах (давхин одох), зөөлөн явах (аяар алхах), мориор явах (морин уналгаар зорчих), мөрөөрөө явах (а. Урьдын явсан замаараа явах; б. [шилжсэн] Бусдад гэм халгүй амьдрах), муу явах (амьдрал ахуй нь муухан байх), нисэж явах (агаарт одох, зорчих), онгоцоор явах (нисэх онгоцоор зорчих), өмсөж явах (хувцас хунарыг биедээ хэрэглэн байгаа), сайн явах (амьдрал ахуй нь өөдрөг бүтэмжтэй байх), таадалзан явах (намхан таадгар хүний, таадас таадас хийн хөдлөх, явах), түргэн явах (маш яарч одох), усаар явах ~ усанд явах (усаар зорчих, усанд одох), үүрч явах (ардаа үүрэглэн явах), хамт явах (хамт одох, зорчих), хотоор явах (хотын дотор сэлгүүцэн явах), хөдөө явах (хот суурин газраас хөдөө тийш гарч одох), чирч явах (гулдарч явах), цуг явах (хамт явах), цэрэгт явах (цэргийн алба хаахаар одох), шадар явах (ойр дотно байх), явах зорчих [хоршоо] (ийш тийш зорчих, одох) - Явахын дайсан залхуу, сурахын дайсан бардуу. Монгол зүйр цэцэн үг., цувж явсан бараас, цуглаж суусан шаазгай дээр [зүйр цэцэн үг] (эвлэвэл бүтнэ, эвтэй бол хүчтэй гэсэн санаа), явж байвал явдал бүтнэ, хэлж байвал хэрэг бүтнэ [зүйр цэцэн үг] (хөдөлмөрлөж, ажиллаж байж ажил үйлийг бүтээдэг гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Хүнтэй үерхэх, явалдах: хүүхэнтэй явах (а. Хүүхэнтэй үерхэх, цуг явах; б. Хүүхэнтэй явалдах);
3. [шилжсэн] Шатар даам, хөзөр зэргээр нүүх, гарах: мориор явах (мориор нүүх), хүүгээр явах (шатрын хүүгээр нүүх), дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Аливаа үйл явдлыг эрхлэн гүйцэтгэх: ажилд явах (ямар нэгэн ажил хөдөлмөр эрхлэн гүйцэтгэх), амьд явах дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Ахих, нэмэгдэх, нөгчих: нас явах (нас ахих);
6. Юмны хорогдох, багасах.

аажим явах яаралгүй алгуур удаан зорчих
авч явах авч одох
агаараар явах нисэх онгоцоор зорчих
ажилд явах ажил хөдөлмөр хийхээр одох
амьд явах эсэн мэнд байх
аянд явах алсыг зорьж хээрлэн зорчих
анд явах ан гөрөө хийхээр одох
аяар явах аажим алгуур одох
барьж явах гартаа юм авч зорчих
буцаж явах эргэж одох
газраар явах нисэх онгоцноос бусад унаагаар зорчих
галт тэргээр явах галт тэргэнд сууж зорчих
гарч явах гадагш зорчих
давхин явах давхин одох
зөөлөн явах аяар алхах
мориор явах морин уналгаар зорчих
мөрөөрөө явах а. Урьдын явсан замаараа явах; б. [шилжсэн] Бусдад гэм халгүй амьдрах
муу явах амьдрал ахуй нь муухан байх
нисэж явах агаарт одох, зорчих
онгоцоор явах нисэх онгоцоор зорчих
өмсөж явах хувцас хунарыг биедээ хэрэглэн байгаа
сайн явах амьдрал ахуй нь өөдрөг бүтэмжтэй байх
таадалзан явах намхан таадгар хүний, таадас таадас хийн хөдлөх, явах
түргэн явах маш яарч одох
усаар явах усанд явах усаар зорчих, усанд одох
үүрч явах ардаа үүрэглэн явах
хамт явах хамт одох, зорчих
хотоор явах хотын дотор сэлгүүцэн явах
хөдөө явах хот суурин газраас хөдөө тийш гарч одох
чирч явах гулдарч явах
цуг явах хамт явах
цэрэгт явах цэргийн алба хаахаар одох
шадар явах ойр дотно байх
явах зорчих ийш тийш зорчих, одох
цувж явсан бараас цуглаж суусан шаазгай дээр эвлэвэл бүтнэ, эвтэй бол хүчтэй гэсэн санаа
явж байвал явдал бүтнэ хэлж байвал хэрэг бүтнэ хөдөлмөрлөж, ажиллаж байж ажил үйлийг бүтээдэг гэсэн санаа
хүүхэнтэй явах а. Хүүхэнтэй үерхэх, цуг явах; б. Хүүхэнтэй явалдах
мориор явах мориор нүүх
хүүгээр явах шатрын хүүгээр нүүх
боолоор явах хөзрийн боолоор гарах
цэцгийн тамгаар явах хөзрийн цэцгийн тамгаар гарах
ажилд явах ямар нэгэн ажил хөдөлмөр эрхлэн гүйцэтгэх
амьд явах үхэхгүй амьдарч байх
дарга явах даргын ажил хийж байх үе
залуу явах хөгшрөөгүй идэр үе
сургуульд явах сургуульд орж суралцах
хүүхэд явах хүүхэд байх үе
сайд явахдаа сайд байх үедээ
нас явах нас ахих