хүүхэнтэй явах
а. Хүүхэнтэй үерхэх, цуг явах; б. Хүүхэнтэй явалдах