газраар явах
нисэх онгоцноос бусад унаагаар зорчих