явж байвал явдал бүтнэ хэлж байвал хэрэг бүтнэ
/ зүйр цэцэн үг /
хөдөлмөрлөж, ажиллаж байж ажил үйлийг бүтээдэг гэсэн санаа