таадалзан явах
намхан таадгар хүний, таадас таадас хийн хөдлөх, явах