ЭРГҮҮЛЭГ I

1. Эрэг, шургийн мушгимал суваг: бууны эргүүлэг (бууны гол төмрийн доторх мушгимал горви) - Малын дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Гол мөрний гүн усны мушгиран эргэх хэсэг, ойл: усны эргүүлэг (гол мөрний урсгалын хурд, газрын гадаргын хэлбэр зэргээс шалтгаалж дэлгэрэнгүй...
3. Хүн, амьтны үсний ширхэг дугуйрч эргэсэн хэсэг: үсний эргүүлэг (хүн, амьтны толгойн үсний дугуйрч ургасан хэсэг) - Эринчин дэлгэрэнгүй... (морины зүс) очоод ... Халх ардын тууль., нар зөв эргүүлэг (нарны явдлын дагуу эргэж ургасан эргүүлэг), нар буруу эргүүлэг (нарны явдлын эсрэг тийш эргэж ургасан үс);

4. Малын уяаны ороолдох эрчлэхийг хамгаалж, сул эргэж байхаар хийсэн хэрэгсэл: аргамжааны эргүүлэг (аргамжааны үзүүрт тогтоосон дэлгэрэнгүй...
5. Худгийн усны хутгуурын оосор мэтийг ороон татаж гаргах сур олс мэтийг ороох хэрэгсэл: эргүүлэг оосор (ховооны оосрын усанд дэлгэрэнгүй...
бууны эргүүлэг бууны гол төмрийн доторх мушгимал горви
усны эргүүлэг гол мөрний урсгалын хурд, газрын гадаргын хэлбэр зэргээс шалтгаалж үүсэх усны хоролзон эргэх хэсэг
үсний эргүүлэг хүн, амьтны толгойн үсний дугуйрч ургасан хэсэг
нар зөв эргүүлэг нарны явдлын дагуу эргэж ургасан эргүүлэг
нар буруу эргүүлэг нарны явдлын эсрэг тийш эргэж ургасан үс
аргамжааны эргүүлэг аргамжааны үзүүрт тогтоосон эргүүлэг төмөр
эргүүлэг оосор ховооны оосрын усанд бэхэлсэн эргэдэг төмөр гархи
Ижил үг:

ЭРГҮҮЛЭГ II