ЭРГҮҮЛЭХ

1. Юмыг буцаах, хуучин хэвд нь оруулах;


2. Тойруулах: эрих эргүүлэх (маань унших) - Лам нүдээ анин эрихээ эргүүлэн, амандаа ном уншин үлдэв. С.Дашдооров. Айлын хүүхэн Алигэрмаа;
3. Эргүүл явуулж хянуулах, шалгуулах;
4. Урвуулах, хөрвүүлэх: хүүдий эргүүлэх (хүүдийний дотор талыг гадна нь гаргах), аргал эргүүлэх (нойтон аргалыг дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Хүний сэтгэл санааг үймүүлэх, итгэлгүй болгох: *толгой эргүүлэх (а. Хүнийг төөрөлдүүлэх, үймүүлэх, сэтгэл алдуулах; б. дэлгэрэнгүй...
6. Юмыг өөр тийш хандуулах: хараагаа эргүүлэх (хараагаа өөр тийш хандуулах) - Хүн бүр чимээгээ хураан, хараагаа эргүүлсэнд эх дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;

7. [шилжсэн] Байн байн өвчин тусах;
8. [шилжсэн] Бусниулах, сандаах: гэр орноо орвонгоор нь эргүүлэх (гэр орныхоо эд хогшлыг эмх замбараагүй болгох, сандаах).

эрих эргүүлэх маань унших
хүүдий эргүүлэх хүүдийний дотор талыг гадна нь гаргах
аргал эргүүлэх нойтон аргалыг хатаахаар ар өвөр талаар нь урвуулан хөдөлгөх
толгой эргүүлэх а. Хүнийг төөрөлдүүлэх, үймүүлэх, сэтгэл алдуулах; б. Хүнийг муу юманд татан оруулах
хараагаа эргүүлэх хараагаа өөр тийш хандуулах
гэр орноо орвонгоор нь эргүүлэх гэр орныхоо эд хогшлыг эмх замбараагүй болгох, сандаах