ЭРГҮҮТЭХ I

1. Хүн, амьтны ухаан төөрөлдөн балартах: ухаан санаа эргүүтэх (хүний ухаан санаа төөрөлдөх);


2. [муушаасан] Мартах.

Ижил үг:

ЭРГҮҮТЭХ II