ЭРГЭЛ

1. Эргэх үйлийн нэр;


2. Мөргөл: эргэл хийх (хүрээ хийдийн суварга шүтээнийг тойрч сунаж мөргөх), эргэл мөргөл [хоршоо] (сүм хийдийн газар дэлгэрэнгүй...
эргэл хийх

хүрээ хийдийн суварга шүтээнийг тойрч сунаж мөргөх

эргэл мөргөл сүм хийдийн газар гороолон залбирал үйлдэх нь